Disclaimer

Ship-Stuff.com maakt deel uit van Quot8. Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van de website Ship-Stuff.com. Door deze site te gebruiken, accepteren bezoekers en gebruikers deze disclaimer.

Aansprakelijkheid
Quot8 doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website juist is. We kunnen het echter niet garanderen. Quot8 is niet verantwoordelijk voor enige schade of claim als gevolg van onjuiste informatie die op deze website is gepubliceerd, voor zover toegestaan ​​door de wet. Beslissingen die bezoekers en gebruikers van deze website nemen op basis van de hierin opgenomen informatie, zijn voor hun eigen risico en kosten. Quot8 is geen partij bij enig contract tussen u en een partner van Quot8. Quot8 staat niet garant voor de kwaliteit van haar partners en is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar partners. Mocht u een fout ontdekken, dan stellen wij het op prijs als u ons daarvan op de hoogte stelt.

Rechten
Quot8, of de eigenaar, behoudt alle rechten, inclusief auteursrechten en handelsmerkrechten en / of andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alles wat op Ship-Stuff.com staat vermeld. Dit omvat tekst, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's en merken. Geen van deze rechten worden overgedragen aan bezoekers en gebruikers van de website. De website en alles wat erin staat, mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Bezoekers en gebruikers van de website mogen niets kopiëren, reproduceren, verzenden of anderszins beschikbaar stellen aan anderen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Quot8.

Wijzigingen
Quot8 behoudt zich het recht voor om informatie, inclusief de voorwaarden van deze disclaimer, op deze site op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Wij raden aan om regelmatig de informatie op Ship-Stuff.com te controleren op eventuele wijzigingen.